Resultaat en kosten

Wat heeft u bereikt na drie jaar opleiding?
Na drie jaar bent u breed opgeleid op paardengebied en bent u een instructeur die op didactisch verantwoorde wijze zijn kennis kan gebruiken om de paarden en klanten te trainen op een, voor het paard, eerlijke manier. U bent zelf enorm gegroeid in uw kennis en vaardigheden en u bent een vraagbaak voor uw klanten en u bent in staat om te analyseren waar het paard en mens in hun training kunnen groeien. U bent in staat om hierop adequaat te reageren. Daarnaast heeft u een breed netwerk opgebouwd waar u in de toekomst een beroep op kunt doen.

Erkenning voor afgestudeerden Centrale Paardenschool door de verzekering!
Elke Paard Centraal afgestudeerde instructeur is in staat een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor zijn/haar werk als paardeninstructeur.
Na het lesprogramma en de filosofie van de Paardenschool grondig bekeken te hebben, heeft een van de grote Nederlandse verzekeraars besloten om de Paardenschool voor de verzekeringen op een lijn te stellen met de erkende opleidingen in Nederland.
Dit betekent dat alle afgestudeerde instructeurs een aansprakelijkheidsverzekering én een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen afsluiten zodat ze goed verzekerd hun beroep als zelfstandige in de paardenbranche kunnen uitoefenen.
De deelnemers aan de Paardenschool krijgen tijdens de opleiding nadere informatie hierover!

Voor inlichtingen neem je contact op met info@paardcentraal.nl.

Website vermelding:
De deelnemer die met goed gevolg een jaar hebben afgesloten krijgen een certificaat uitgereikt én een plek op de website van Paard Centraal.
Op de website wordt vermeld welke deelnemers afgestudeerd zijn voor welk niveau.
Na het eerste jaar bent u Paard Centraal trainer niveau 1.
Na het tweede jaar bent u Paard Centraal trainer niveau 2.
Na het derde jaar bent u Paard Centraal Instructeur.

Na de driejarige opleiding wordt elk jaar een nascholingsdag georganiseerd, om de theoretische en praktische gedeelten uit de opleiding up-to-date te houden. Bij deelname aan de jaarlijkse nascholingsdag wordt de vermelding van uw naam op de website van Paard Centraal verlengd met een jaar.


KOSTEN

De kosten van het eerste opleidingsjaar van de Centrale Paardenschool zijn € 1650,-.
De kosten van het tweede en derde opleidingsjaar van de Centrale Paardenschool zijn € 2150,-. 
(Lees ook uw Berekening aftrek Studiekosten van de belastingdienst!).

Daarnaast heeft men een aantal studieboeken nodig, enkelen zijn verplicht anderen zijn facultatief. Veel informatie kan ook op internet gezocht worden en boeken kunnen eventueel tweedehands aangeschaft worden. De boekenlijst wordt per schooljaar bekend gemaakt. Voor de verplichte boeken kunt u rekening houden met maximaal €75,-.

Betaling
Indien u ervoor kiest de kosten van de opleiding vóór aanvang van de opleiding volledig te betalen, dan is het betalingsschema als volgt :

 • na aanmelding en inschrijving betaalt u €650,-
 • vóór de start van de opleiding betaalt u de resterende:
  € 1000,- (m.b.t. het eerste opleidingsjaar)  of
  €1500,- (m.b.t. het tweede of derde opleidingsjaar.

 

U kunt ook kiezen voor een gespreide betaling gedurende het opleidingsjaar.
Indien u ervoor kiest de kosten van de opleiding in termijnen te betalen, dan is het betalingsschema als volgt:

 • na aanmelding en inschrijving betaalt u €650,-
 • gedurende het opleidingsjaar betaalt u vier keer het bedrag van:
  €260,- (m.b.t. het eerste opleidingsjaar). Uw totale opleidingskosten komen dan neer op  €1690,-.
  of
  €325,- (m.b.t. het tweede of derde opleidingsjaar). Uw totale opleidingskosten komen dan neer op  €2275,-.

Ontvang tot maximaal 52% van je studiekosten terug van de Belastingdienst!
Je kan kosten voor een opleiding dat aansluit bij je beroep of toekomstige beroep aftrekken van de belasting. De Belastingdienst heeft de regels voor consumenten voor het aftrekken van studiekosten in 2013 veranderd. Hierdoor kan het belastingvoordeel flink oplopen.
Voor deze beroepsopleiding kun je (indien je valt in de 52% belastingschijf) voor het fiscale jaar 2016 bijvoorbeeld € 1075,- (*) terugvragen van de belasting.

*Dit rekenvoorbeeld geldt als indicatie bij ineens betaling van de opleiding met de hoogste belastingschaal van 52% en is alleen van toepassing als de opleiding aansluit bij je beroep of toekomstige beroep.

Bekijk de uitgebreide voorwaarden van de Belastingdienst hier.

Ben jij benieuwd naar je belastingvoordeel op basis van je studiekosten?
Berekening aftrek studiekosten en meer informatie op de website van de Belastingdienst.


Praktijkscholingdag
De jaarlijkse praktijkscholingdag kosten €100,00 per dag. 

Indexeren kosten
Alle bedragen gelden voor het studiejaar 2016 en 2017 en worden jaarlijks geïndexeerd.

horse food