Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen:
Vraag 1: Moet je een eigen paard hebben voor de opleiding?
Vraag 2: Is er een vooropleiding nodig en welke eisen gelden er voor toelating?
Vraag 3: Wat zijn de eisen van een ruiterrijbewijs / vergelijkbare ervaring die Paard Centraal hanteert?
Vraag 4: Ik heb in het verleden al één/meerdere Freestyle cursus(sen) gevolgd. Of ik zou in de toekomst een Freestyle cursus willen volgen. Wordt deze cursus ook (weer) behandeld in de 3 jarige opleiding?
Vraag 5: Waar wordt de opleiding gegeven?
Vraag 6: Wat zijn de opleidingsdata?
Vraag 7: Loopt een opleidingsweekend van vrijdag tot zondag?
Vraag 8: Wat zijn de totale kosten van de 3 jarige holistische opleiding?
Vraag 9: Hoe zit het met de betaling en wordt de opleiding vergoed?
Vraag 10: Waar verblijven de cursisten tijdens de opleidingsdagen?
Vraag 11: Hoe vaak moet je je eigen paard meenemen?
Vraag 12: Hoe kan ik mijzelf noemen na het volgen van een opleidingsjaar?
Vraag 13: Is de opleiding CRKBO erkend en kan ik mij als instructeur verzekeren na de opleiding?


Vragen en antwoorden:
Vraag 1
Moet ik een eigen paard hebben voor de opleiding?
Antwoord
Het is niet persé nodig een eigen paard te hebben, maar het is wel raadzaam om te beschikken over een paard waarmee u kunt trainen. Om door te kunnen groeien is het aan te bevelen om steeds met hetzelfde paard te komen. De Paardenschool ziet graag een passende combinatie.
Terug naar vragen

Vraag 2
Is er een vooropleiding nodig en welke eisen gelden er voor de toelating?
Antwoord
U wordt geadviseerd de informatieavond bij te wonen. Verder kunt u na een persoonlijk gesprek met Karin Huizer bepalen of deze opleiding passend is bij u.
Kijk voor meer informatie over toelatingseisen op: toelatingseisen
Terug naar vragen


Vraag 3
Wat zijn de eisen van een ruiterbewijs / vergelijkbare ervaring die de Paardenschooh anteert?
Antwoord
De Paardenschool ziet graag dat u in de gangen stap, draf (lichtrijden en doorzitten) en galop met uw paard kunt omgaan. Tevens moet u kunnen draven zonder beugels, in een verlichte zit kunnen zitten.
Twijfelt u of uw eigen vaardigheden voldoende zijn; neem dan contact op met Karin Huizer.
Terug naar vragen


Vraag 4
Ik heb in het verleden al één/meerdere Freestyle cursus(sen) gevolgd. Of ik zou in de toekomst een Freestyle cursus willen volgen. Wordt deze cursus ook (weer) behandeld in de driejarige opleiding?
Antwoord
Freestyle is één van de vakken in de opleiding. De theoretische en praktische kennis van het Freestyle systeem worden in de opleiding uitgebreid gegeven. Paard Centraal raadt u aan voordat u start met de Paardenschool, om eerst de basiscursus Freestyle te volgen. Paard Centraal stelt het niet verplicht, maar enige voorkennis van het Freestyle systeem legt een goede basis voor de opleiding binnen de Paardenschool. In de opleiding krijgt iedereen op zijn eigen (praktische) niveau les.

Terug naar vragen


Vraag 5
Waar wordt de opleiding gegeven?
Antwoord
De opleiding wordt voornamelijk gegeven op het terrein van het Trainingscentrum Paard Centraal in Dalfsen. Bij grotere groepen zal tijdens de theorielessen uitgeweken worden naar een grotere leslocatie in de nabije omgeving van Dalfsen.


Terug naar vragen

Vraag 6
Wat zijn de opleidingsdata?
Antwoord
Deze zijn te vinden op: data opleiding.


Terug naar vragen


Vraag 7
Hoe is de tijdsindeling van een opleidingsweekend?
Antwoord
De lestijden binnen elk opleidingsweekend zijn:
Vrijdag: 19.00 - 22.15 uur.
Zaterdag: 09.30 - 17.00 uur.
Zondag: 09.30 - 16.00 uur.

Terug naar vragen

Vraag 8
Wat zijn de totale kosten van de driejarige opleiding?
Antwoord
Zie hiervoor: Kosten


Terug naar vragen
Vraag 9
Wordt de driejarige opleiding vergoed?
Antwoord
Helaas wordt de opleiding niet vergoed. Het is een particuliere opleiding die in pricipe niet vergoed wordt.

Er bestaat wel de mogelijkheid om de opleidingskosten onder scholingskosten onder te brengen in uw belastingaangifte. Vraag een financieel expert wat de mogelijkheden zijn. U dient rekening te houden met het feit dat de belastingdienst opleidingen voor hobbymatige doeleinden niet ziet als scholingskosten. U moet dus kunnen aantonen dat u professioneel aan de slag wilt gaan met de opgedane kennis en vaardigheden.


Terug naar vragen

Vraag 10
Waar verblijven de cursisten 's nachts tijdens de opleidingsweekenden?
Antwoord
Voor de overnachtingen van het paard wordt gezorgd. De paarden verblijven op het terrein van Paard Centraal en beschikken over een eigen stal en paddock.
De cursisten kunnen indien gewenst overnachten bij de diverse mogelijkheden in de nabije omgeving van het bedrijf. De overnachting van de paarden is bij de prijs van de opleiding inbegrepen. De overnachtingskosten van de cursisten zijn op eigen rekening van de cursist.


Terug naar vragen


Vraag 11
Hoe vaak moet ik mijn paard meenemen?
Antwoord
Ongeveer vier weekenden. De andere weekenden worden ingevuld met theorie.
Voor sommige theoretische lessen (bijv. EHBO bij het paard, monsteren van het paard, TTeam en TTouch e.d.) hebben we slechts enkele paarden nodig. In overleg met de deelnemers wordt bepaald welke paarden hiervoor worden gebruikt.


Terug naar vragen
Vraag 12
Hoe kan ik mijzelf noemen na het volgen van een opleidingsjaar?
Antwoord
Na het positief afronden van het derde jaar mag u zichzelf een holistisch trainer en instructeur van Paard Centraal noemen. Daarnaast wordt voor een jaar kosteloos vermeld op de website van Paard Centraal als instructeur verbonden aan ons bedrijf.
Na het eerste jaar blijft u vermeldt op de website indien u de jaarlijkse praktijkdag heeft gevolgd.


Terug naar vragen


Vraag 13
Is de opleiding erkend door het CRKBO en kan ik mij als instructeur verzekeren na de opleiding??
Antwoord
NEE…….Geen erkenning CRKBO.....
JA.... zeker, je kan je als instructeur verzekeren na het behalen van de opleiding.

Waarom niet CRBKO erkend??
Omdat deze erkenning een BELASTINGMAATREGEL is van de overheid. Opleidingen die hiervoor erkend zijn betalen geen belasting over hun opleidingen.  Het is een peperdure erkenning die doorberekend worden aan de klanten: aan jou dus!
WAAROM HEB JIJ EEN ERKENNING NODIG??? Om je te kunnen verzekeren als instructeur!
Paard Centraal heeft de noodzakelijke kwaliteitsniveau (en de strenge eisen die de overheid en verzekeringsbedrijven stelt aan beroepsopleidingen) waardoor afgestudeerden van de Paardenschool zich normaal kunnen verzekeren als instructeur.

Terug naar vragen

horse food