Praktische informatie

Uitgangspunt Paardenschool
In het opleidingstraject van drie jaar gaat u praktijkgericht paardenkennis opdoen; leren én werken met paarden vanuit een holistische benadering. De term holisme komt van het woord holos, wat “het geheel” betekent. Bij de holistische training gaat men uit van het paard in zijn totaliteit. In de trainingen wordt daarom gestreefd naar een emotionele en lichamelijke balans. Daarom wordt gekozen voor trainingen in combinatie met aanvullende therapiën en zienswijzen. Op deze manier wordt een beter resultaat bereikt door het "geheel" te aanschouwen en dit van diverse kanten te benaderen.

Opbouw opleiding
Zoals eerder aangegeven is de duur van de opleiding van de Paardenschool drie jaar.
Tijdens het eerste jaar staat zelfontwikkeling en kennismaken met de verschillende trainingsvormen centraal.

Tijdens het tweede jaar staat de eigen ontwikkeling met het eigen paard centraal maar ook het trainen van andere paarden; om zo te komen tot een breed vakmanschap. Diverse onderwerpen worden behandeld; dit zijn onderwerpen die u als trainer vaak tegen zal komen in uw werk.
Denk aan trailerladen, het beleren en zadelmak maken van jonge paarden en gedrags- en rijtechnische correcties.

Tijdens het derde jaar staat naast bovengenoemde thema's ook de didactische vaardigheden en het opzetten van een eigen bedrijf centraal.

Aantal deelnemers:
Het praktische gedeelte van de opleiding vindt met maximaal zes deelnemers plaats. Het theoretische gedeelte kan uit meer deelnemers bestaan dan alleen de deelnemers van de eigen opleidingsgroep.

Welke vakken?

Inhoud van de eigen vaardigheidsmodule – eerste jaar: 

 • Gedrag en welzijn van het paard
 • Leervermogen van het paard en de mens
 • Freestyle (Loswerken en Grondwerk)
 • TTeam - TTouch
 • Centered riding
 • Werken aan de hand
 • Zitles
 • Rijden
 • Trailerladen vanuit ontspanning
 • Zadels en het passen van zadels
 • Persoonlijke ontwikkeling - communicatie modellen
 • Altijd wordt gewerkt aan de persoonlijke leerdoelen!

 Het eerste jaar heeft 17,5 opleidingsdagen.


Inhoud van de gespecialiseerde module –het tweede jaar:
In het tweede jaar krijgen meerdere vakken uit het eerste jaar een vervolg.
Andere en nieuwe vakken zijn:

 • Eigen vaardigheid (uitbreiding kennis/vakken vanuit eerste jaar)
 • Trainen met paarden met (gedrags)problemen
 • Zadelmak maken van het jonge paard
 • Springen – basis technieken en vaardigheden
 • Freestyle (Dubbela Lange Lijn)
 • Zadels en het passen van zadels
 • Persoonlijke ontwikkeling - communicatie modellen
 • Altijd wordt gewerkt aan de persoonlijke leerdoelen!

Het tweede jaar heeft 23 opleidingsdagen.

Inhoud van de gespecialiseerde module – het derde jaar:
Ook in het derde jaar worden de bestaande vakken uitgediept.
Andere en nieuwe vakken zijn:

 • Eigen vaardigheid (uitbreiding kennis/vakken van voorgaande jaren)
 • Didactische vaardigheden
 • Stalmanagement
 • Opzetten eigen paardenbedrijf

Het derde jaar heeft 23 opleidingsdagen.


Data

Wanneer zijn de lessen?
De opleidingsdagen zijn verspreid over het hele jaar. Tussen de opleidingsweekenden in zijn er een aantal weken ingebouwd om de gelegenheid te bieden om de behandelde stof te oefenen en eigen te maken.

De opleidingsdagen (inclusief de eindtoets) van de Paardenschool worden aangeboden in een weekend, startend op vrijdag om 19.00 uur en eindigend op zondagmiddag om 16.00 uur.
De gemiddelde studiebelasting - over een jaar genomen - is vijftien uur per week (inclusief de opleidingsdagen, huiswerkopdrachten en trainingen met uw paard).

Daarnaast volgt u een aantal dagstages (individueel en groepsgewijs), maakt u opdrachten, verslagen en een eindtoets.

Wilt u de start- en opleidingsdata van het volgende trainingsjaar weten?
We zijn bereikbaar via GSM: +31 (0)6 30 55 45 45 of per
email: info@paardcentraal.nl.
Wij beantwoorden graag uw vraag!

Docenten binnen de Paardenschool

De opleiding wordt geleid door Karin Huizer. Zij zal diverse lessen verzorgen en voor specifieke lessen wordt diverse (bewezen) specialisten ingehuurd:

Nandy Heijtink - Ander Dier
Annika ten Napel - Holistisch Dierenarts
Denise Goossens - Instructeur Paardenschool
Dr. Machteld van Dierendonck - Equus Research & Therapy
Jil Barbier - Filipa Hoefsmederij
Karin Groot Jebbink - Paard & Spier
Drs. Rianne Jonker - Dierenarts en Accupuncturist
Jessica Reurich -  Teacher animal (equine) behaviour
Paul Versluis - Gebitsverzorger
Ron Hofmann - Bio Ron
Therese Evers - communicatie

 

horse food