Privé lessen

Voor wie:
Mensen komen met hun paard bij ons omdat er zich gedragsproblemen, een communicatiestoornis of een (nieuwe) trainingswens voordoet. Soms komen paarden als gevolg daarvan voor een periode bij ons in training, in andere gevallen kan de eigenaar onder begeleiding zelf aan het trainingsdoel werken.

Voor diegene die op zoek zijn naar individuele begeleiding en misschien al een specifiek trainingsdoel voor ogen hebben, bieden wij onze kennis aan om te werken naar een vooraf gezamenlijk besproken trainingsdoel van de ruiter en/of het paard. Denk hierbij aan gedragscorrecties, trailerlaad problemen, het verbeteren van het ruitergevoel, verbeteringen in de onderlinge communicatie enz..

Deze privelessen zal bestaan uit 5 of 10 trainingen van plm. 1 uur. Het voordeel hiervan is dat we kunnen voorzien in de specifieke behoefte van het individu of van de combinatie. In onderling overleg spreken we af wat men graag wil bereiken en in welke tijdsspanne.
Hierna stippelen we een route uit om aan de vastgestelde leerdoelen te gaan werken.
Er kan bijvoorbeeld gekozen worden iedere week af te spreken, om de week of het paard in training te zetten voor een (korte) periode en af te sluiten met trainingen van paard en ruiter gezamenlijk.

Lesgeven op uw eigen locatie kan eventueel in overleg.
©Paard Centraal
In het trainingstraject maken we gebruik van de volgende onderdelen:

  • Loswerken
  • Grondwerk
  • Dubbele Lange Lijnen
  • Werken aan de hand
  • Gymnastiseren
  • Centered Riding - Rijden


Harmonie tussen ruiter en paard, harmonie in de beweging, harmonie in het leven. Deze harmonie kan alleen bereikt worden als het paard geen pijn heeft en met plezier zijn werk doet.

©Paard CentraalTijdens de eerste les wordt een inschatting gemaakt van de verbeterpunten. Aan de hand daarvan maken we een trainingsplan aan welke punten en in welke volgorde we de training opbouwen.

Door Karin zal gekeken worden naar de sterke en zwakke punten van de ruiter en het paard. Voor de zwakke punten zal naar een oorzaak én een oplossing gezocht worden.

Zijn deze punten rijtechnisch op te lossen of is er een fysiek probleem wat het paard in de weg zit?
Als er een fysiek probleem ten grondslag lijkt te liggen, kan verwezen worden naar een dierenarts, osteopaat of andere therapeuten. Als er sprake is van een fysiek probleem dan zal dit eerst opgelost moeten worden voordat de training hervat kan worden.

Ook het gedrag, de interactie en communicatie met de eigenaar en de omgeving zal bekeken worden. Verder zal er gekeken worden naar de hulpen en zit van de ruiter en, als dat nodig is, naar het zadel en de stand van de hoeven. Dit alles met als doel de voorwaarden proberen te scheppen voor een goede trainingssituatie waarin paard en ruiter optimaal kunnen groeien.

De deelnemers dienen zelf te zorgen voor handschoenen, een passend zadel, eventueel
een bodyprotector en een goedgekeurde veilige cap. Tijdens de trainingen zijn materialen als een contactstick, TTeam wand,  freestyle trainingshalster, leadrope, lange lijn en dubbele lange lijn beschikbaar om te gebruiken.
De deelnemers kunnen deze materialen ook aanschaffen via Paard Centraal.

Voor gedetailleerde informatie over de privé lessen en de daarbij behorende kosten kunt u uw vragen stellen via het contactformulier.

Contactformulier Paard Centraal

 

 

horse food