Centrale Paardenschool

Waarom een Paardenschool?

De Centrale Paardenschool draait sinds mei 2011 en is sindsdien bedoeld voor de enthousiaste

paardenliefhebber die met het paard een opleiding wil volgen dat zich richt op de natuurlijke eigenschappen van het paard. De kennis hierover wordt ingezet in de dagelijkse omgang en training van het paard, ongeacht de discipline waarin u actief bent. Voor (toekomstige) instructeurs vormt deze opleiding een stevige basis waarmee u in staat bent het trainingstraject van uw klanten vakkundig te begeleiden.

Algemeen
Trainingscentrum Paard Centraal in Dalfsen (Ov) is opgericht in 2007 door Karin Huizer en biedt verschillende diensten aan voor paardenliefhebbers. Zij is enthousiast instructeur en bedrijfsleidster. Het doel van de trainingen is het overbrengen van elementaire theoretische en praktische kennis over het paard in relatie tot de mens met als resutaat een betere verstandhouding tussen beiden.
Het motto is 'natuurlijk gebaseerd op wederzijds vertrouwen'. Het natuurlijke gedrag van het paard vormt de rode draad door alle cursussen, clinics, workshops, trainingen, onderwijs en informatiebijeenkomsten die Paard Centraal aanbiedt.

Werkwijze
Het uitgangspunt is het werken op basis van wederzijds vertrouwen en respect in plaats van op angst, pijn en dwang.
Het grondbeginsel van de trainingen is inzicht krijgen in het paard als wezen; bewust worden van wat een paard ertoe beweegt om op een bepaalde manier te reageren op zijn omgeving. Met deze verworven inzichten en kennis ontstaat een betere verstandhouding tussen paard en mens, gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect in plaats van op angst, pijn en dwang.

De methode en middelen die Paard Centraal hanteert, is voornamelijk gefundeerd op het Freestyle systeem van Emiel Voest. Het belangrijkste 'middel' dat wordt gebruikt is onze lichaamstaal. Andere middelen worden alleen gebruikt als dit bevorderend werkt voor het paard. Dit past in de visie van Paard Centraal: Minder is meer!

Welke andere trainingsinzichten?
Een breed opgeleide ruiter/trainer is in staat om andere (aanvullende) inzichten te gebruiken binnen de training en ontwikkeling van het paard.
De Paardenschool bekijkt, bestudeert en gebruikt ook de technieken uit de systemen van:

  • Karen Rohlf - waar Natural Horsemanship en dressuur elkaar ontmoeten
  • TTeam en TTouch van Linda Tellington-Jones
  • Centered Riding van Sally Swift- rijden vanuit rust, harmonie en plezier
  • Pat Parelli – leer denken als een paard
  • Monty Roberts - Join Up/Follow Up

 

 

 

horse food